Αιγιάλεια: Απέχουν από τη σημερινή συνεδρίαση για τον προϋπολογισμό οι παράταξεις Γούτου – Ψυχράμης

Σε σήριαλ δίχως τέλος εκτυλίσσεται το θέμα του δημοτικού προϋπολογισμού 2023, αφού η πολυπόθητη ψήφισή του δεν επιτυγχάνεται, μετά και τη σημερινή  ανακοίνωση των παρατάξεων Γούτου – Ψυχράμη, από αποχή της σημερινής ειδικής συνεδρίασης για έγκριση του προϋπολογισμού 2023. Στο κείμενο αναφέρονται τα εξής: 

-“Σας διαβιβάζουμε επιστολή των δημοτικών παρατάξεων ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΑΥΡΙΟ και ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ προς την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας προς ενημέρωσή σας και προς ενημέρωση των δημοτών με την επισήμανση ότι οι προθέσεις της συναίνεσης, που πολύ συχνά επικαλείται η δημοτική αρχή, πρέπει να είναι ειλικρινείς και όχι προσχηματικές. Αυτό απαιτεί συνέπεια λόγων και έργων, κάτι που, δυστυχώς, δεν έχει ακόμα- εδώ και τέσσερα χρόνια-επιδείξει ο δήμαρχος. 

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Κυρία πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας,

Κυρία πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας,

Όπως όλοι γνωρίζουμε, το δημοτικό συμβούλιο Αιγιαλείας με την υπ’ αριθμ. 25/2023      0ΜΟΦΩΝΗ απόφασή του ματαίωσε  την διαδικασία του διαγωνισμού που αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση του οδοφωτισμού κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Αιγιαλείας, λόγω του ότι είναι ασύμφορη για τους δημότες. Όμως η δημοτική αρχή δεν προσκόμισε την απαιτούμενη   από τον νόμο γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού κατά την ψήφιση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό είχε το αρνητικό αποτέλεσμα ο ανάδοχος του έργου να προσφύγει στα αρμόδια όργανα και να προσβάλλει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ως μη νόμιμη. Και  πέτυχε αναστολή της διαδικασίας.

Αυτό συνιστά παραβίαση της ομόθυμης βούλησης του Δημοτικού Συμβουλίου και προκλήθηκε με αποκλειστική ευθύνη της δημοτικής αρχής.

Επιπλέον, ο διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας, με   έγγραφό του  χαρακτήρισε την απόφασή μας αυτή μη νόμιμη και τις απόψεις της νομικής υπηρεσίας έωλες!!!αδιαφορώντας για την βούληση του ανώτατου οργάνου του Δήμου  και ενισχύοντας έτσι την επιχειρηματολογία του εργολάβου εναντίον της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Ενώ θα έπρεπε,ως διευθυντής της υπηρεσίας, να φροντίσει να εισαχθεί το θέμα στο Δημοτικό συμβούλιο προς ψήφιση με τον ορθό τρόπο.

Οι χειρισμοί αυτοί εκ μέρους της δημοτικής αρχής και  του διευθυντή της τεχνικής υπηρεσίας έδωσαν το δικαίωμα στον εργολάβο να επιδιώκει την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, παρά την αντίθετη βούληση του συνόλου των δημοτικών συμβούλων .

Σημειωτέον: τα θέματα αυτά επεσήμανε με εισήγησή της η νομική υπηρεσία του Δήμου μας, στην προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού μας  Συμβουλίου και ελήφθη  η υπ’ αριθμ. 91/2023 ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση να διαβιβαστούν στην Εισαγγελεία προς διερεύνηση.

Κατόπιν τούτων, ποιον προϋπολογισμό μπορούμε να ψηφίσουμε, μετά από αυτήν την επιζήμια για τους δημότες εξέλιξη;; ΚΑΝΈΝΑΝ

Διότι δεν ξέρουμε τι μας περιμένει .Διότι η δημοτική σας αρχή δεν σέβεται και δεν εφαρμόζει την βούληση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αντιθέτως, την ακυρώνει με τους χειρισμούς της.

Για τους λόγους αυτούς απέχουμε από την σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σας καλούμε να συμμορφωθείτε και να εφαρμόσετε τις αποφάσεις του  με σεβασμό στην δημοκρατία και με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον .

Παρακαλούμε να ενταχθεί στα πρακτικά της σημερινής συνεδρίασης η επιστολή μας αυτή.

Συνημμένα: 1) η 25/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

2)η 91/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

 

Αίγιο 26 Απριλίου 2023

Οι δημοτικοί σύμβουλοι

Χρήστος Γούτος

Βασιλική Ψυχράμη

Παναγιώτης Τσερεντζούλιας

Παναγιώτης Μάρκου

Γεώργιος Γιοβάς

Περικλής Παπαγιαννακόπουλος

Δημήτριος Μπούνιας

Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος

Μιχάλης Κυριακόπουλος

Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος

Βασίλειος Τομαράς

Παναγιώτης Γιαννούλης

Παναγιώτης Δημητρακόπουλος