Ένωση Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Δήμου Αιγιάλειας: «Να επανέλθουν στα δημοτικά σχολεία οι μαθητές της έκτης τάξης»

Η μετάβαση των μαθητών από την πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αποτελεί ένα πέρασμα από την μία βαθμίδα στην επόμενη, με πολλές γνωστικές, συναισθηματικές και ψυχοκοινωνικές επιδράσεις στην ολική ανάπτυξη των μαθητών. 

Για την ομαλή μετάβαση σε μια ανώτερη γνωστική βαθμίδα απαιτείται πρωτίστως η όσο το δυνατόν περισσότερη γνώση που προβλέπεται από την ύλη της προηγούμενης βαθμίδας. Πέραν όμως από τις αναπτυξιακές, συναισθηματικές και κοινωνικές αλλαγές που τα παιδιά θα κληθούν να αντιμετωπίσουν στο Γυμνάσιο, υφίστανται και αντικειμενικές διαφορές μεταξύ Δημοτικού-Γυμνασίου (π.χ. περισσότερα μαθήματα, περισσότεροι καθηγητές και διενέργεια εξετάσεων). 

Η μετάβαση των μαθητών, σύμφωνα με τους ερευνητές περιλαμβάνει τέσσερα (4) στάδια. Η προετοιμασία περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων που αφορούν τον συναισθηματικό και γνωστικό κόσμο του μαθητή, μέσω του οποίου ο μαθητής αναπτύσσει γνώσεις και δεξιότητες που τον χαρακτηρίζουν ως προσωπικότητα και ως μέλος κοινωνικών ομάδων. Η μεταφορά στο νέο χώρο (γυμνάσιο), τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νέου σχολείου και οι δυνατότητες που δίδονται στον μαθητή βοηθούν στο να γεφυρωθεί η απόσταση από την μία βαθμίδα στην άλλη. Κατά τη διαδικασία της επαγωγής γίνεται χρήση και εξέλιξη των γνώσεων και των μηχανισμών που έχουν αποκτηθεί κατά την προετοιμασία (στο Δημοτικό) και μεταφέρονται στο Γυμνάσιο. Μέσω της διαδικασίας αυτής οδηγούνται εν τέλει οι μαθητές στην ενσωμάτωση, κατά την οποία ο μαθητής αισθάνεται ασφαλής και σίγουρος για το νέο του ρόλο ως μαθητής του γυμνασίου. 

Εξετάζοντας τα στάδια που περνά ένας μαθητής, κυρίως όμως εξετάζοντας το στάδιο της επαγωγής μας δημιουργούνται (ως γονείς) αρκετοί φόβοι, ενδοιασμοί και ανησυχίες σχετικά με την ομαλή μετάβαση αυτή την συγκεκριμένη περίοδο και με τις συγκεκριμένες συνθήκες. Λόγω αναστολής της λειτουργίας των σχολικών μονάδων, για μακρύ χρονικό διάστημα, εξαιτίας της πανδημίας που έπληξε την χώρα μας χάθηκαν αρκετές ώρες δια ζώσης διδασκαλίας. 

Μελετώντας όλα τα παραπάνω θα θέλαμε να εκφράσουμε την άποψη ότι αν τελικά αποφασιστεί (από το αρμόδιο Υπουργείο) να μην ανοίξουν τα δημοτικά σχολεία, τουλάχιστον θα πρέπει να επανέλθει η ΣΤ΄ τάξη. Οι μαθητές αυτοί, εκτός του ότι είναι σε  μια ηλικία που αντιλαμβάνονται καλύτερα τη νέα πραγματικότητα και μπορούν ευκολότερα να πειθαρχήσουν στα νέα δεδομένα, του χρόνου αλλάζουν βαθμίδα εκπαίδευσης και θα βρεθούν σε διαφορετικό σχολικό περιβάλλον με διαφορετικούς εκπαιδευτικούς και ιδιαίτερες απαιτήσεις. 

Παράλληλα ο αριθμός των μαθητών θα είναι μικρός, οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να τους διαχειριστούν πιο καλά, δεν θα παρατηρείται συνωστισμός και σε συνδυασμό με την τήρηση των απαραίτητων μέτρων προστασίας και υγιεινής θεωρούμαι ότι η διαμονή τους στο σχολείο είναι ασφαλής. 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ 

Ο Πρόεδρος: Κουτρόπουλος Αριστομένης

Ο Γραμματέας: Δεληγάκης Απόστολος