Ένωση Καπνοπωλών και Περιπτεριούχων Αιγιαλείας: Και τα περίπτερα στους ΚΑΔ των πληττόμενων επιχειρήσεων λόγω κορωνοϊού

Κατόπιν επίμονων και συνεχών ενεργειών της Ένωσής μας σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Αχαϊας και την Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος, όπως και άλλων Ενώσεων ανά την Ελλάδα, το Υπουργείο Οικονομικών ενέταξε και τα Περίπτερα στους ΚΑΔ των πληττόμενων επιχειρήσεων, λόγω των έκτακτων συνθηκών του Κορωνοϊού και των οικονομικών συνεπειών που δημιουργήθηκαν στις επιχειρήσεις μας.

Ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των περιπτέρων (47.19.10.02) εντάχθηκε στην απόφαση Αριθμ. Α 1075 που δημοσιεύτηκε 3 Απριλίου 2020 στο ΦΕΚ Τεύχος Β’ Αρ. Φύλλου 1160 με τίτλο «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.»
Σύμφωνα με αυτήν την απόφαση:
Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις εκμετάλλευσης περιπτέρου μπορούν να τεθούν σε αναστολή και να λάβουν το επίδομα των 800 ευρώ.
Οι φορολογικές υποχρεώσεις και των εργαζομένων και των επιχειρήσεων αναβάλλονται για τρεις (3) μήνες. Συνεπώς ό,τι ήταν να πληρωθεί 30 Απριλίου 2020 μετατίθεται στις 31 Αυγούστου 2020.

Η απόφαση αυτή καλύπτει μόνο τα περίπτερα και όχι τα ψιλικά με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας 47.19.10.01. Παρακαλούνται οι Συνάδελφοι να απευθυνθούν στους λογιστές τους για την σχετική αίτηση της οικονομικής ενίσχυσης.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Τσινάκης Γιώργος