Ένα ακόμη μεγάλο έργο στο «οπλοστάσιο» της Δ.Ε.Υ.Α. Αιγιαλείας

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Λειτουργία Μονάδας Θερμικής Ξήρανσης Ιλύος ΕΕΛ Αιγίου, συνολικού προϋπολογισμού 11.978.400,00€

 

Άλλο ένα σημαντικό έργο στην κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος υλοποιεί  η Δ.Ε.Υ.Α. Αιγιαλείας, εκσυγχρονίζοντας τις εγκαταστάσεις της και προωθώντας   βιώσιμες λύσεις  που αφορούν όλους τους πολίτες συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους και στην αειφόρο ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης της λειτουργίας της Δ.Ε.Υ.Α.Α. με κομβικής σημασίας έργα, το Δ.Σ. της Δημόσιας Επιχείρησης αποφάσισε κατά πλειοψηφία σε πρόσφατη συνεδρίασή του τη διενέργεια  Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Λειτουργία Μονάδας Θερμικής Ξήρανσης Ιλύος ΕΕΛ Αιγίου», (έγκριση μελέτης, όρων διακήρυξης και τευχών δημοπράτησης), συνολικού προϋπολογισμού 11.978.400,00€.

Πρόκειται για ένα έργο που θα συμβάλει καίρια στην αντιμετώπιση του προβλήματος διαχείρισης της ιλύος (λάσπης) από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Αιγίου με σύγχρονες και καινοτόμες μεθόδους και τεχνολογίες, με στόχο την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της παραγόμενης λάσπης. Το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α. ενέκρινε κατά πλειοψηφία  τη δαπάνη, δέσμευση και διάθεση πίστωσης καθώς και τους όρους διακήρυξης και Τευχών Δημοπράτησης του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας.