Έναρξη υποβολής αιτήσεων στην Π.Ε.Σ. για το «Εθνικό Μελισσοκομικό Πρόγραμμα ‘Ετους 2020»

(Δράσεις: 3.1.: «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» και

3.2.: «Οικονομική στήριξη της νομαδικής  μελισσοκομίας»)

 Δικαιούχοι της δράσης «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» είναι:

  • Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοχοι θεωρημένου και εν ισχύ μελισσοκομικού βιβλιαρίου.
  • Κάτοχοι  τουλάχιστον 20 μελισσιών.

Δικαιούχοι της δράσης  «Οικονομική στήριξη της νομαδικής  μελισσοκομίας» είναι:

  • Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοχοι θεωρημένου και εν ισχύ μελισσοκομικού βιβλιαρίου.
  • Κάτοχοι  τουλάχιστον 110 μελισσιών.
  • Επαγγελματίες αγρότες οι οποίοι δηλώνουν τουλάχιστον ακαθάριστη αξία της συνολικής οικογενειακής γεωργικής παραγωγής 5.000 €.
  • Επαγγελματίες αγρότες, οι οποίοι υπέβαλλαν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης – Δήλωση ΟΣΔΕ ή/ και εντάχθηκαν στο καθεστώς των νέων αγροτών ή/και εγγράφηκαν ως νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα, για πρώτη φορά εντός των δύο προηγούμενων ημερολογιακών ετών, από το έτος υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη δράση.
  • Συνταξιούχοι του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), οι οποίοι δηλώνουν τουλάχιστον ακαθάριστη αξία της συνολικής οικογενειακής γεωργικής παραγωγής 5.000 €.
  • Νομικά πρόσωπα, κάτοχοι θεωρημένου και εν ισχύ μελισσοκομικού βιβλιαρίου που διατηρούν μελισσοκομική εκμετάλλευση με τουλάχιστον 110 κυψέλες τα οποία δηλώνουν ακαθάριστη αξία συνολικής ετήσιας γεωργικής παραγωγής τουλάχιστον 8.000 Ευρώ και απαρτίζονται από επαγγελματίες αγρότες οι οποίοι δεν συμμετέχουν στην δράση ως μεμονωμένοι μελισσοκόμοι.

Επιπλέον δικαιολογητικό και για τις δύο δράσεις φωτοαντίγραφο 1ηςσελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού

 Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 7 Μαΐου 2020 από τις 9:00π.μ. και την Πέμπτη 14 Μαΐου 2020 από τις 9:00π.μ. στην Παναιγιάλειο Ένωση Συνεταιρισμών, στο κτίριο του Κτηνιατρείου – Ζωοτροφών

 Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο:

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Τηλ.: 2613613746

Και

Παναιγιάλειος Ένωση Συνεταιρισμών Α.Ε.Σ. Α.Ε. ,

Τηλ.: 2691022410, 2691026142