Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το «Εθνικό Μελισσοκομικό Πρόγραμμα  έτους 2020»

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Αχαΐας γνωστοποιείται στους μελισσοκόμους ότι δημοσιεύτηκε η εφαρμογή του «Εθνικού Μελισσοκομικού Προγράμματος 2020-2022» (Φ.Ε.Κ.1576/Β/24-04-2020 & Φ.Ε.Κ. 1622/Β/28-04-2020). Για τις δράσεις 3.1: «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» και 3.2: «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» για το μελισσοκομικό πρόγραμμα έτους 2020, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο Κέντρο Μελισσοκομίας Δυτικής Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων».

Δικαιούχοι της δράσης «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» είναι:

  • Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοχοι θεωρημένου και εν ισχύ μελισσοκομικού βιβλιαρίου.
  • Κάτοχοι  τουλάχιστον 20 μελισσιών.

Η υποβολής της αίτησης – δήλωσης για συμμετοχή στη δράση πραγματοποιείται κατόπιν ραντεβού (τηλ.: 2613613746) μέχρι τις 14/5/2020.

Δικαιούχοι της δράσης  «Οικονομική στήριξη της νομαδικής  μελισσοκομίας» είναι:

  • Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοχοι θεωρημένου και εν ισχύ μελισσοκομικού βιβλιαρίου.
  • Κάτοχοι  τουλάχιστον 110 μελισσιών.
  • Επαγγελματίες αγρότες οι οποίοι δηλώνουν τουλάχιστον ακαθάριστη αξία της συνολικής οικογενειακής γεωργικής παραγωγής 5.000 €.
  • Επαγγελματίες αγρότες, οι οποίοι υπέβαλλαν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης – Δήλωση ΟΣΔΕ ή/ και εντάχθηκαν στο καθεστώς των νέων αγροτών ή/και εγγράφηκαν ως νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα, για πρώτη φορά εντός των δύο προηγούμενων ημερολογιακών ετών, από το έτος υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη δράση.
  • Συνταξιούχοι του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), οι οποίοι δηλώνουν τουλάχιστον ακαθάριστη αξία της συνολικής οικογενειακής γεωργικής παραγωγής 5.000 €.
  • Νομικά πρόσωπα, κάτοχοι θεωρημένου και εν ισχύ μελισσοκομικού βιβλιαρίου που διατηρούν μελισσοκομική εκμετάλλευση με τουλάχιστον 110 κυψέλες τα οποία δηλώνουν ακαθάριστη αξία συνολικής ετήσιας γεωργικής παραγωγής τουλάχιστον 8.000 Ευρώ και απαρτίζονται από επαγγελματίες αγρότες οι οποίοι δεν συμμετέχουν στην δράση ως μεμονωμένοι μελισσοκόμοι.

Η υποβολής της αίτησης – δήλωσης για συμμετοχή στη δράση πραγματοποιείται κατόπιν ραντεβού (τηλ.: 2613613746)μέχρι τις 18/5/2020.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

  • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε ΑΧΑΙΑΣ, Πανεπιστημίου 171 (γραφείο 12) στην Πάτρα, τηλ.: 2613613732, Fax: 2610452259
  • ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, Πανεπιστημίου 171 (γραφείο 12) στην Πάτρα, Τηλ.: 2613613746, Fax: 2610452259, email.: kmdelladas@gmail.com