Έναρξη λειτουργίας Θερμοκοιτίδας επιχειρηματικότητας στο Δήμο Αιγιαλείας

Ο Δήμος Αιγιαλείας, εταίρος στο Ευρωπαϊκό έργο  CREATIVE CAMPS: «Crossover HUBSdeveloping crossinnovation between agrofood and creative enterprises», το οποίο υλοποιείται και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014 – 2020,  ανακοινώνει την έναρξη  λειτουργίας της θερμοκοιτίδας μικρομεσαίων επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Αγροδιατροφής και της Πολιτιστικής και Δημιουργικής βιομηχανίας με σκοπό την ανάπτυξη της αλληλεπίδρασης και της διαπολιτισμικής καινοτομίας.

Ο κύριος στόχος του έργου Creative Camps είναι να δημιουργήσει νέες επιχειρηματικές ιδέες και επιχειρήσεις στους κλάδους της δημιουργικής βιομηχανίας και των γεωργικών ειδών διατροφής ως κύριο οικονομικό μοχλό για την περιφερειακή ανάπτυξη. Η δημιουργία νέων καινοτόμων επιχειρήσεων βασίζεται σε μια συνειδητή και αλληλοενισχυόμενη ανταλλαγή μεταξύ των δύο τομέων, ενώ μέσα από την λειτουργία της Θερμοκοιτίδας αναμένεται να δημιουργηθεί ένας κοινός τόπος διαβούλευσης και συζήτησης των επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν, με σκοπό τη μεταξύ τους δικτύωση σε περιφερειακό επίπεδο και τη δημιουργία συνεργειών.

Ο Δήμος Αιγιαλείας, σεβόμενος τη δημόσια υγεία,  αποφάσισε οι δράσεις της θερμοκοιτίδας να διεξαχθούν πλήρως διαδικτυακά με την υποστήριξη εξειδικευμένων πλατφορμών, δημιουργώντας ένα ψηφιακό κόμβο (digital hub) μέσα από το οποίο οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν  ολοκληρωμένη και έγκυρη επιχειρηματική πληροφόρηση καθώς και συμβουλευτική καθοδήγηση (mentoring)  από έμπειρους και εξειδικευμένους μέντορες σε θέματα Eπιχειρηματικότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο και τις δράσεις της θερμοκοιτίδας, επικοινωνείτε με τον κ. Μιχάλη Αναγνωστόπουλο στο τηλ. 2691360815 και στο anagnosto@aigialeia.gov.gr .