Έκτακτη-κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη μεταφορά του ΤΕΙ

Έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση όρισε σήμερα Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αιγιάλειας, στη 1 το μεσημέρι στο Δημαρχείο Αιγιάλειας.

Ο κατεπείγων χαρακτήρας της συνεδρίασης έγκειται στο ότι πρέπει άμεσα να κατατεθούν η αίτηση ακυρώσεως του Προεδρικού Διατάγματος για τη μεταφορά του ΤΕΙ Φυσικοθεραπείας  από το Αίγιο στην Πάτρα και η αίτηση αναστολής –εκτέλεσής του.

Συγκεκριμένα το θέμα αφορά, στην έγκριση ανάθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών, Βασίλειο Παπαγεωργίου του Διονυσίου (ΑΜΔΣΑ 11487) που έχει εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στις ακυρωτικές διαδικασίες ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας για κατάθεση προσφυγής και αίτηση αναστολής εκτέλεσης, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά του Π.Δ. 52/2022 (Φ.Ε.Κ. Α ́ της 7-7-2022) με τίτλο, «Ίδρυση, Κατάργηση, Συγχώνευση, Μετονομασία και Μεταβολή έδρας Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Πατρών», καθότι η συγκεκριμένη διαδικασία, (ακυρωτική) έχει ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου και απαιτεί εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία.