Έκτακτη-Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου

Έκτακτη-Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αιγιαλείας επί της οδού Ευθυμίου Γάτου 1, 1ος όροφος, στις έξι (06) Απριλίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

  1. Λήψη απόφασης για την ανάπτυξη δικτύου πρόσβασης Νέας Γενιάς (NGA) σε αστικές περιοχές του Δήμου Αιγιαλείας από την ΟΤΕ Α.Ε.