Έκκληση του Δημάρχου Αιγιάλειας Δημήτρη Καλογερόπουλου να περιοριστούν οι συναλλαγές με τις υπηρεσίες

Ο Δήμαρχος Αιγιάλειας Δημήτρης Καλογερόπουλος σε συνεργασία με τους υπηρεσιακούς παράγοντες, στα πλαίσια λήψης προληπτικών μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού σύμφωνα με τις οδηγίες του ΟΕΔΥ,  ανακοινώνει τα ακόλουθα:

-“Είμαστε σε διαρκή ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές αναφορικά με τις εξελίξεις για τον νέο κορωνοϊό στην χώρα μας και λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα για την υγεία και ασφάλεια των δημοτών μας και των εργαζομένων του Δήμου.

Ο Δήμος έχει προχωρήσει ήδη στην αναστολή λειτουργίας των ΚΑΠΗ, στην αναστολή λειτουργίας όλων των δομών των εποπτευόμενων νομικών προσώπων του, στην αναβολή όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων, στην απαγόρευση λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων και παιδότοπων και στον προγραμματισμό των απολυμάνσεων στα δημοτικά και σχολικά κτίρια.

Όλες οι υπηρεσίες έχουν ενημερωθεί για τα μέτρα πρόληψης που πρέπει να εφαρμόζουν.

Συναλλαγές με το Δήμο

Λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρετικές συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί, ο Δήμος Αιγιαλείας παρακαλεί τους πολίτες, στα πλαίσια της ατομικής και συλλογικής ευθύνης, να χρησιμοποιούν για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους, όσο αυτό είναι δυνατόν, τους εξ αποστάσεως τρόπους συναλλαγής (τηλεφωνική επικοινωνία, τηλεομοιοτυπική επικοινωνία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).

Σε κάθε περίπτωση, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τις υπηρεσίες του Δήμου για να διαπιστώνουν αν μπορούν να εξυπηρετηθούν εξ αποστάσεως, πριν επισκεφτούν δια ζώσης τα γραφεία των υπηρεσιών.

Σε διαφορετική περίπτωση ανωτέρας βίας, οι πολίτες να προσέρχονται και να παραμένουν προς εξυπηρέτησή τους στις δημοτικές υπηρεσίες ένας ανά υπάλληλο, τηρουμένης σειράς προτεραιότητας και αυστηρής εφαρμογής των κανόνων υγιεινής σε όλους τους χώρους, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες που έχουν εκδοθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας.

Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας έδωσε οδηγίες για την προστασία των εργαζομένων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες και την εφαρμογή των διατάξεων της πράξης νομοθετικού περιεχομένου «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ Α’  55 /11-3-2020) και ειδικότερα όσον αφορά τις άδειες ειδικού σκοπού των δημοσίων υπαλλήλων.

Οι δύσκολες και πρωτόγνωρες συνθήκες που αντιμετωπίζουμε λόγω της υγειονομικής κρίσης που προκαλεί η εξάπλωση του κορωνοϊού απαιτούν από όλους μας συνεργασία, ψυχραιμία, σύνεση και υπευθυνότητα για την προστασία των ευπαθών ομάδων και του κοινωνικού συνόλου.

Ο Δήμος Αιγιάλειας, τηρώντας απαρέγκλιτα τις κατεπείγουσες διατάξεις για την λειτουργία του κατά τη διάρκεια της λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ήδη πραγματοποίησε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο στις 13 Μαρτίου δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010.

Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων του Δήμου Αιγιαλείας και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων θα λαμβάνει χώρα δια περιφοράς. Στις περιπτώσεις δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις θα πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών (άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ Α’  55 /11-3-2020).

Λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα κατάσταση που έχει διαμορφωθεί λόγω της διάδοσης του COVID-19, θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις και θα συνεργαζόμαστε με τις αρμόδιες αρχές για τυχόν περαιτέρω βήματα, που ενδέχεται να απαιτηθούν, καθώς η υγεία και η ασφάλεια των δημοτών και του προσωπικού αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα.

Δεν πανικοβαλλόμαστε.

Εμπιστευόμαστε τις συμβουλές των ειδικών και εφαρμόζουμε τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ”.