Άμεση ανάγκη κάλυψης των κενών στα σχολεία

Δύο εβδομάδες μετά την έναρξη των σχολικών μαθημάτων η εφαρμοζόμενη πολιτική στην παιδεία έχει προκαλέσει βραχυκύκλωμα στα σχολεία. Το ολοήμερο σχολείο υπολειτουργεί, τα ωρολόγια προγράμματα είναι αδύνατο να συνταχτούν και οι ελλείψεις εκπαιδευτικών εξακολουθούν να προκαλούν πονοκέφαλο.

Παρά τη μείωση των διδακτικών ωρών και την περικοπή του υπεύθυνου δασκάλου από το ολοήμερο πρόγραμμα παρατηρούνται σημαντικές ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό. Στην περιοχή της Αχαΐας απουσιάζουν πάνω από 150 εκπαιδευτικοί (κυρίως δάσκαλοι, νηπιαγωγοί, αγγλικής γλώσσας, γερμανικής γλώσσας και εικαστικών). Σε ορισμένα σχολεία (Κ. Καστρίτσι, Μιντιλόγλι, Φαρρές, Πάος, Ψωφίδα, Σκεπαστό κ.λπ.) οι ελλείψεις δασκάλων έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία τους. Ακόμη δεν έχουν στελεχωθεί τα τμήματα υποδοχής και εκκρεμούν οι παράλληλες στηρίξεις σε μαθητές με ιδιαίτερες δυσκολίες.

Τις επόμενες ώρες πρόκειται να γίνει διορισμός αναπληρωτών. Είναι απολύτως απαραίτητο να καλυφθούν όλα τα κενά με συναδέλφους αναπληρωτές, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε όλα τα σχολεία να αναπτύξουν με πληρότητα το ωρολόγιο πρόγραμμά τους και να μη χάνονται πολύτιμες διδακτικές ώρες.

Τάσος Σταυρογιαννόπουλος

Πρόεδρος Συλλόγου Δ/Ν Πάτρας

Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αχαΐας