Συνεδριάζει το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου

Τακτική Συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας στις είκοσι μία Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στo γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, επί της οδού Κλεομένους Οικονόμου 11, 1ος όροφος.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

  1. Περί τοποθέτησης συσκευής ανακύκλωσης και σίτισης αδέσποτων ζώων στην πλατεία Αχαϊκής Συμπολιτείας της Δ.Κ. Αιγίου.
  2. Περί αιτήματος κοπής τριών δέντρων(κουκουναριές) στην κεντρική πλατεία Υψηλών Αλωνίων.
  3. Περί αιτήματος απορροής όμβριων υδάτων επί της οδού Προποντίδος 17.
  4. Επί του 5651/08-03-2018 εγγράφου του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας του Δ. Αιγιαλείας.