Με χαμηλές αποσβέσεις για τα πάγια και υψηλό φόρο υπεραξίας όλα δύσκολα


Με χαμηλές αποσβέσεις για τα πάγια και υψηλό φόρο υπεραξίας όλα δύσκολα

Αντιµέτωποι µε ένα βουνό δυσκολίες βρίσκονται αυτό τον καιρό οι αγρότες στη χώρα µας, καθώς οι θεσµικές αλλαγές που έχουν τεθεί σε εφαρµογή, διαµορφώνουν ένα νέο τοπίο στον τοµέα της πρωτογενούς παραγωγής το οποίο απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και λεπτούς χειρισµούς, προκειµένου οι παραδοσιακοί και µεµονωµένοι παραγωγοί να µην βρεθούν ξαφνικά αντιµέτωποι µε το φάσµα της χρεοκοπίας.

Τα λογιστικά βιβλία έχουν µπει για τα καλά στη ζωή των αγροτών, η διαχείρισή τους δεν επιτρέπει λάθη, γιατί τα λάθη πληρώνονται και η εγγραφή εξόδων στα οποία πολλοί µέχρι τώρα δεν έδιναν σηµασία, κρίνεται απαραίτητη, ώστε να µετριασθεί το φορολογητέο εισόδηµα, βάσει του οποίου, ως γνωστόν, υπολογίζονται και οι ασφαλιστικές εισφορές.

Στα µεγάλα ζητήµατα που τίθενται µετ’ επιτάσεως είναι η µη έκπτωση (από το φορολογητέο εισόδηµα) των ασφαλιστικών εισφορών, τουλάχιστον µέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ, οι αργές αποσβέσεις παγίων και ο προβλεπόµενος υψηλός φόρος υπεραξίας σε περιπτώσεις µεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων και ειδικότερα για ακίνητα και µεγάλα µηχανήµατα.