Χρηματοδότηση 1 εκατ. ευρώ για την τουριστική προβολή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Για την περίοδο 2019- 2021

Στην ένταξη των δράσεων τουριστικής προβολήςτηςΠεριφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»προχώρησε με απόφασή του ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας. Η χρηματοδότηση που εξασφαλίζεται είναι ύψους 1 εκατ. ευρώγια την τριετία 2019-2021, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων μέσωνκαι την ενίσχυση της παρουσίαςτης Περιφέρειας, επεκτείνοντας το αποτύπωμα και την προβολή της περιοχής στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

«Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδαςδιαθέτει σχέδιο και ολοκληρωμένη στρατηγικήγια τον τουρισμό. Προηγήθηκε διαβούλευση με τους φορείς του τουρισμού σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία διαμορφώνοντας ένα σχέδιο από κάτω προς τα πάνω, δυναμικό, που μπορεί να προσαρμόζεται στις αλλαγέςκαι τις ανάγκες της τριετίας», τόνισε ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας.

Το νέο στρατηγικό σχέδιο δράσεων τουριστικής προβολής αφορά την περίοδο 2019-2021 και αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση προώθησης του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, μέσω του σχεδιασμού στοχευμένης επικοινωνιακής στρατηγικής.

Χρησιμοποιεί συγκεκριμένα εργαλεία marketing, τα οποία θα συνδράμουν στη δημιουργία μιας ιδιαίτερης τουριστικής ταυτότητας και ανάδειξης των συγκριτικών πλεονεκτημάτωντης τριών Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας δεδομένου ότι κάθε μια έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες.

Στο νέο πρόγραμμα περιλαμβάνονται τόσο παραδοσιακές δράσεις, όπως είναι η συμμετοχή της Περιφέρειας σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού, όσο και η εκτεταμένη χρήση νέων και καινοτόμων τεχνολογιών, όπως είναι οι εφαρμογές σε κινητά τηλέφωνα, η τρισδιάστατη εικονική περιήγηση εμβληματικών μνημείων και κτιρίων της περιοχής, αλλά και το κεντρικό ψηφιακό αποθετήριο εγγράφων, αρχείων και πολυμέσων.

Να σημειωθεί ότι για τη σύνταξη του νέου στρατηγικού σχεδίου τουριστικής προβολής είχε προηγηθεί πολύμηνη διαβούλευσημε το σύνολο των φορέων που εμπλέκονται στον τουριστικό κλάδο και στις τρεις Π.Ε. της Περιφέρειας.

Διεθνής διαγωνισμός

Ο ανάδοχος του έργου θα προκύψει από διεθνή διαγωνισμό (άνω των ορίων) που θα διενεργηθεί για το σύνολο της πράξης, η οποία αποτελείται από τέσσερα υποέργα και συγκεκριμένα:

Το υποέργο 1αφορά συμμετοχή σε Διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις και Εκδηλώσεις

Το υποέργο 2αποτελείται από πακέτα εργασίας που αφορούν την ειδική προβολή σε χώρες του εξωτερικού και σε πόλεις του εσωτερικού), συμμετοχή σε B2B Workshops, επαγγελματικά ταξίδια παρουσίασης, εκδηλώσεις παρουσίασης προορισμού, Offline και Online Διαφημιστική προβολή

Το υποέργο 3αποτελείται από πακέτα εργασίας που ενδεικτικά περιλαμβάνουν παραγωγή και εκτύπωση έντυπου και ψηφιακού υλικού τουριστικής προβολής της ΠΔΕ, εκτύπωση του νέου φυλλαδίου και ψηφιακού υλικού (DVDs) σε διάφορες γλώσσες, παραγωγή νέων θεματικών/ χωρικών φυλλαδίων, παραγωγή χάρτη της ΠΔΕ , προϊόντα προώθησης του τουριστικού προϊόντος της ΠΔΕ, αναμνηστικό λεύκωμα, φωτογράφηση για να εμπλουτισθεί η «τράπεζα» φωτογραφιών της ΠΔΕ, παραγωγή video και διαφημιστικών Spots

Το υποέργο 4αφορά την υποστήριξη ιστοσελίδας και την ανάπτυξη εφαρμογών τουριστικής προβολής  με τη χρήση των πλέον σύγχρονων και δημοφιλών εργαλείων, όπως λειτουργίες λογαριασμών χρηστών, τουριστική προβολή της ΠΔΕ μέσα από mobile app, δυναμική πλοήγηση, πληροφόρηση και ξενάγηση βάσει θέσης, κεντρικό ψηφιακό αποθετήριο εγγράφων και αρχείων πολυμέσων, υποστήριξη και ανάπτυξη ιστοσελίδας www.western-greece.com

Το περιεχόμενο της διακήρυξης θα τεθεί σε διαβούλευση, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα να κατατεθούν τυχόν παρατηρήσεις.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).