Χορήγησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ συνολικά 2.946.938 ευρώ, δασώσεις και Νέοι Αγρότες οι κυριότερες πληρωμές


Χορήγησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ συνολικά 2.946.938 ευρώ, δασώσεις και Νέοι Αγρότες οι κυριότερες πληρωμές

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοίνωσε ότι πλήρωσε δικαιούχους ανειλημμένων υποχρεώσεων και ειδικών προγραμμάτων, κατά το διάστημα από 5/6/2018 έως 7/6/2018. Το σύνολο των δικαιούχων που πληρώθηκαν ανέρχονται σε 401 και το συνολικό ποσό που κατεβλήθη από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ανέρχεται σε 2.946.938 ευρώ.

Οι περισσότερες πληρωμές αφορούν ανειλημμένες υποχρεώσεις (2012, 2013 και 2014) για το Μέτρο 8 «Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών» και για το Μέτρο 112 που αφορά Νέους Αγρότες.

Διαβάστε αναλυτικά τις πληρωμές