Συντήρηση του οδικού άξονα Καλάβρυτα – Χιονοδρομικό Κέντρο και έργα στην Πούντα – Καλαβρύτων

0
27

Σημαντικά έργα συντήρησης και βελτίωσης που συνδέονται με τους αναπτυξιακούς πόλους της Δυτικής Ελλάδας και καθιστούν προσβάσιμα σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος, εγκρίθηκαν •μεταξύ άλλων – από το Περιφερειακό Συμβούλιο στη διάρκεια της συνεδριάσής του σήμερα. Ειδικότερα, εγκρίθηκε η ένταξη τους στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, συνεπώς και η εξασφάλιση της χρηματοδότησής τους σε έργα βελτίωσης προσβασιμότητας στους  δρόμους που οδηγούν  προς το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων.

Υπενθυμίζεται ότι τα έργα που οδηγούν στους αναπτυξιακούς πόλους, αλλά και οι ασφαλείς μετακινήσεις στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας είναι μεταξύ των προτεραιοτήτων που έχει θέσει η Περιφερειακή Αρχή για το 2018. Έτσι,  με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου δρομολογούνται τα παρακάτω:

Έργα που οδηγούν στους αναπτυξιακούς πόλους, αλλά και οι ασφαλείς μετακινήσεις στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας είναι μεταξύ των προτεραιοτήτων που έχει θέσει η Περιφερειακή Αρχή για το 2018. Έτσι,  με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου δρομολογούνται:

– «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ-ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ», προϋπολογισμού 1.800.000Ε.  Αφορά τη συντήρηση του οδικού άξονα που συνδέει την ιστορική πόλη των Καλαβρύτων με το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων. Είναι ένα έργο σε αναπτυξιακή κατεύθυνση για την ευρύτερη περιοχή και την τοπική οικονομία καθώς ενισχύει τον τουρισμό που προκύπτει από την λειτουργία του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων,  ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες αλλά και τον υπόλοιπο χρόνο καθώς εξυπηρετεί τους πολύ ορεινούς οικισμούς του Δήμου Καλαβρύτων.

– «ΕΡΓΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΠΟΥΝΤΑ-ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ», προϋπολογισμού 4.315.000,00, που αναλύεται σε δύο υποέργα:   ΕΡΓΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΣΗΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΠΟΥΝΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ (4.300.000 Ε) και ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ  ΕΡΓΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΠΟΥΝΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ (15.000,00 Ε). Το έργο εξασφαλίζει συνθήκες ασφαλούς διέλευσης της κύριας οδού πρόσβασης στην πόλη των Καλαβρύτων και γενικότερα του Δήμου. Με το προτεινόμενο έργο επιτυγχάνεται η σταθεροποίηση των πρανών παρέχοντας υποστήριξη στην επιφάνεια του εδάφους εξασφαλίζοντας έτσι την σταθεροποίηση των επισφαλών όγκων.  Το έργο θα  συμβάλει στην άρση της επικινδυνότητας, στην επίτευξη της ασφάλειας των διερχομένων.