Στα 9 λεπτά η μία, οι πλαστικές σακούλες από 1.1.2019

Με τη λήξη της «δοκιμαστικής περιόδου» εφαρμογής του περιβαλλοντικού τέλους για τις σακούλες μεταφοράς προϊόντων από τα καταστήματα, το τέλος υπερδιπλασιάζεται και από 4 λεπτά γίνεται 9 λεπτά. Δεν είναι γνωστά τα συνολικά αποτελέσματα της εφαρμογής αυτής, αλλά τα στοιχεία δείχνουν μεγάλο βαθμό μείωσης στην καταχρηστική χρήση της πλαστικής σακούλας στα σούπερ μάρκετ. Ωστόσο οι παρατηρήσεις λένε ότι ακόμη είναι μικρός ο αριθμός των καταναλωτών που φέρει από το σπίτι του σακούλες, περιβαλλοντικής σύνθεσης πολλαπλών χρήσεων.

Σύμφωνα με τη «Καθημερινή» το 2018 είχαμε 1,5 δισεκατομμύριο λιγότερες σακούλες σε σύγκριση με το 2017! Η μείωση της χρήσης αναμένεται να είναι μεγαλύτερη το επόμενο έτος, καθώς από την 1η Ιανουαρίου 2019 το περιβαλλοντικό τέλος αυξάνεται.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις, αλλά κυρίως εκτιμήσεις του Ινστιτούτου Ερευνας Λιανεμπορίου και Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), καθώς δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία για τη διάθεση εκτός των σούπερ μάρκετ, ακόμη και στην περίπτωση που η χρήση λεπτής πλαστικής σακούλας έχει μειωθεί κατά 65%, αυτό μεταφράζεται σε χρήση 130-135 σακουλών ανά κάτοικο ετησίως. Πρόκειται για μείωση σημαντική αλλά αποκλίνει από τον στόχο που έχει τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (οδηγία 2015/720/Ε.Κ.)  για τη μείωση της χρήσης πλαστικής σακούλας που δεν θα υπερβαίνει τις 90 λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς κατά κεφαλήν το έτος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Βάσει της Κ.Υ.Α. με αρ. 180036/952/2017 (ΦΕΚ Β 2812/10.8.2017), από την 1.1.2018 οι επιχειρήσεις έχουν υποχρεωθεί να εισπράττουν και να αποδίδουν ειδικό περιβαλλοντικό τέλος, ανά τεμάχιο λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς, για τη διάθεσή τους στους καταναλωτές. Έως τις 31.12.2018 το παραπάνω περιβαλλοντικό τέλος προσδιορίζεται στην τιμή των 3 λεπτών του ευρώ προ Φ.Π.Α.. Ββάσει της παραπάνω απόφασης, από 1.1.2019 το περιβαλλοντικό τέλος προσδιορίζεται στην τιμή των 7 λεπτών του ευρώ προ Φ.Π.Α. (9 λεπτά του ευρώ με Φ.Π.Α.).