Προς υλοποίηση οι νέες εγκαταστάσεις του Ε.Κ.ΑΜΕ Αιγίου

Στον προσωρινό πίνακα κατάταξης αξιολογημένων προτάσεων  που αφορούν την πρόσκληση  «Κοινωνικές Υποδομές για Κοινωνικά Ευπαθείς Ομάδες» με κωδικό 9.a.1.2.b_2.

συγκαταλέγεται και ο Δήμος Αιγιάλειας για την κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων του ΕΚΑΜΕ Αιγίου με τίτλο » Κατασκευή και λειτουργία κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας και Στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης για άτομα με ειδικές ανάγκες»

Η αντιδήμαρχος Τεχνικών ‘ Εργων κ. Βασιλική Ψυχράμη φαίνεται ιδιαίτερα ικανοποιημένη από αυτή την εξέλιξη τονίζοντας ότι «είναι ένα πολύ σπουδαίο νέο για τα άτομα με ειδικές ανάγκες αλλά και για τον τόπο μας γενικότερα ξεκινά το 2019. Η άριστη συνεργασία της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου με το ΔΣ του ΕΚΑΜΕ είχε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Τους ευχαριστούμε θερμά όλους και συνεχίζουμε».