Ομιλία στις Καμάρες με θέμα τα «Προβλήματα της Ελαιοπαραγωγής στο Δήμο Αιγιάλειας»

Καλούνται οι ελαιοπαραγωγοί του ∆ήµου Αιγιαλείας να συµµετάσχουν στην εκδήλωση µε θέµα: «Προβλήµατα ελαιοπαραγωγής στην Αιγιάλεια» που η ∆ευτέρα 18/2 και ώρα 6 µ.µ. στον Πολιτιστικό Σύλλογο Καµαρών «Ο Απόλλων».

Οµιλητές:

1. ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΘΗΝΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,  Γεωπόνος, Καθ. Παν. Πατρών  Γεωπόνος, Ερευνήτρια Παν. Πατρών «Η ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΦΕΤΙΝΗΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ , Τ.Ε. Γεωπόνος, «ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ∆ΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ – Ο ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΤΗΣ XYLLELA»