Εξελίσσεται η τεχνητή νοημοσύνη στο Ηνωμένο Βασίλειο

0
37

Μια νέα αναφορά στην τεχνητή νοημοσύνη στο Ηνωμένο Βασίλειο αξιολογεί την τρέχουσα κατάσταση και προσδιορίζει τους βασικούς παίκτες. Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Βρετανία έχει τους απαραίτητους πόρους, καθώς και τη βιομηχανική βούληση, να αναπτύξει χρυσά πρότυπα.

Το Μεγάλο Κέντρο Καινοτομίας και η Deep Knowledge Analytics, σε συνεργασία με την Κοινοβουλευτική Ομάδα για την Τεχνητή Νοημοσύνη, εξέδωσαν μια νέα έκθεση που εξετάζει την κατάσταση της βιομηχανίας τεχνητής νοημοσύνης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η έκθεση έχει τίτλο » Βιομηχανία Τεχνητής Νοημοσύνης στο Ηνωμένο Βασίλειο 2018 «.

Η έκθεση εξετάζει και τα προφίλ γύρω από χίλιες εταιρείες, εξακόσια επενδυτές και ογδόντα προσδιορισμένους παράγοντες επηρεασμού. Αυτό συνοδεύεται από πληροφορίες που συλλέγονται σχετικά με τους τεχνολογικούς κόμβους και τα ερευνητικά ινστιτούτα, καθώς και διάφορα ιδιωτικά και κυβερνητικά όργανα. Κάθε μία από αυτές θεωρείται κρίσιμη για την ανάπτυξη του τομέα τεχνητής νοημοσύνης του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το κύριο σημείο της έκθεσης είναι ότι το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει επαρκή βιομηχανία και κρατική υποστήριξη για να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα στην παγκόσμια τεχνητή νοημοσύνη. Αυτή η αξιολόγηση επισημαίνει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα έχει επαρκή υποστήριξη για να αμφισβητήσει τόσο τις ΗΠΑ και την Κίνα στην παγκόσμια οικονομία τεχνητής νοημοσύνης μέχρι το 2020.

Στην ουσία αυτό σημαίνει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει μια οικονομία τεχνητής νοημοσύνης με επαρκή κλίμακα στην παγκόσμια οικονομία. Αυτό οφείλεται εν μέρει στην επένδυση στην παγκόσμια τεχνητή νοημοσύνη φτάνοντας τα 5 δισεκατομμύρια δολάρια (£ 3,8 δισ.), ένα επίπεδο χρηματοδότησης που φαίνεται να αυξάνεται.

Όσον αφορά την περιφερειακή γεωγραφία, το Λονδίνο είναι ο κορυφαίος οικονομικός παγκόσμιος κόμβος, η υποστήριξη από καινοτομίες που συμβαίνουν στον πανεπιστημιακό τομέα. Βασικοί παράγοντες που έχουν συνδυαστεί για την αύξηση της δυνατότητας τεχνητής νοημοσύνης στο Ηνωμένο Βασίλειο τα τελευταία χρόνια περιλαμβάνουν νέους και μεγαλύτερους όγκους δεδομένων. Μια καλή προσφορά εμπειρογνωμόνων με τις συγκεκριμένες δεξιότητες υψηλού επιπέδου και τη διαθεσιμότητα ολοένα και πιο ισχυρής υπολογιστικής ικανότητας.

Σχολιάζοντας την έκθεση, ο Λόρδος Clement-Jones σημειώνει : «Όπως φαίνεται στην έκθεση του τοπίου του AI στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχουμε πλέον φτάσει στο σημείο καμπής που μπορεί εύλογα να περιγραφεί ως έκρηξη Cambrian του AI στο Ηνωμένο Βασίλειο».

Προσθέτει: «Έχει σημειωθεί σημαντική αύξηση των δραστηριοτήτων από την πλευρά του Ηνωμένου Βασιλείου τους τελευταίους μήνες, ξεκινώντας από την εξαιρετική δουλειά της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΟΗΕ για την AI στην ίδρυση του Κυβερνητικού Γραφείου για την AI. Υπάρχουν επίσης καλά χρηματοδοτούμενες συμπράξεις και πρωτοβουλίες κυβερνητικού και ιδιωτικού τομέα όπως το Κέντρο για τη Δεοντολογία και την Καινοτομία Δεδομένων «.