Διακοπή υδροδότησης στο Αίγιο λόγω έργων

Η Δ.Ε.Υ.Α Αιγιαλείας ανακοινώνει ότι στις 12-02-2019 ημέρα Τρίτη, λόγω  εργασιών για την επισκευή βλάβηςστο δίκτυο ύδρευσης επί των οδών Φαραζουλή& Μελετοπούλων στο Αίγιο, θα υπάρξει διακοπή της υδροδότησης από τις 9:30 π.μ. έως 12:30 μ.μ. στην περιοχές μεταξύ των οδών Β.Γεωργίου-Σ.Μεσσηνέζη-Παναγιωτοπούλων-Β.Κων/νου & Μελετοπούλων.